בית האוצר

המבנה נבנה במאה 1 לפני הספירה. זהו המבנה המפואר ביותר בפטרה וכנראה היה קבר של אחד ממלכי הנבטים ,הסברה שזה היה קבררו של חרתת 4 " שאהב את עמו" המלך הנערץ ביתר שהרחיב את הממלכה הנבטית. הבדואים המקומיים האמינו, בגלל פאר הבנין ,שזהו בית האוצר של העיר. בעת העתיקה שמרו על אוצר המדינה במקדש כי האמינו ששם הוא בטוח והאל שומר עליו. האמונה המקומית הייתה שהאוצר נשמר בתוך  כד האפר בקצה הבנין . לעיתים רבות הם ירו בו בכדי לפוצצו ומכאן גם השם המודרני , בית האוצר.

פטרה- בית האוצר - החזנה  

בית האוצר