הסיק החיצוני

זה המסדרון המחבר את הכניסה לפטרה  והעיר עצמה. הסיק החיצוני מלא במבני קבורה בסגנון מהתקופה האשורית עד לרומית. לכבוד המת היה חלק חשוב באמונה הנבטית. בחלק הזה התגוררו זמן רב בדואים מקומיים עד כלפני 20 שנה

פטרה- הסיק החיצוני