מקדש קאסר א בינט משוחזר   מקדש קאסר א בינט
. פטרה- מקדש קאסר א בינט משוחזר פטרה- מקדש קאסר א בינט כיום  
 

 

זהו המקדש הקדוש ביותר בפטרה. המבנה הגדול נבנה כולו ללא חציבה. הוא פונה צפונה להרי השרה. שם  ביתו של האל הראשי של הנבטים ששמו דושארה.