התיאטרון הרומי    שחזור   התיאטרון הרומי
פטרה- התיטרון הרומי משוחזר פטרה- התיאטרון הרומי כיום  
   

התיאטרון הרומי

 
התיאטרון הרומי יכול להיול כ 7000 אנשים ב45 שורותיו. בתקופה הנבטית הוא כמעט כולו נחצב בסלע. במאה ה 2 לספירה התיאטרון הורחב וחודש ע"י הרומאים אשר הגדילו אותו ע"י חציבה לתוך בתי קבר עתיקים, כנראה שכבר אז לא היה כבוד גדול מידי למסורת הנבטית.